د کیفیت کنټرول

د تفتیش پروسه

د نمونې لومړۍ ناسته

ټولو کارمندانو ته د کیفیت معیار لیږل مهم دي

IQC

د کیفیت راتلوونکی کنټرول

IPQC

د ان پوټ پروسس کیفیت کنټرول 

OQC

د وتلو کیفیت کنټرول

zGZAdC4WNS_small